Zarządzanie współczesnymi uczelniami wyższymi w sposób tradycyjny jest skomplikowane oraz czasochłonne. Dzieje się tak głównie z powodu sporego rozproszenia geograficznego wydziałów i filii, rozbudowanej oferty dydaktycznej, potrzeby zarządzania danymi elektronicznymi, dynamicznych zmian w liczbie oraz profilu studentów, potrzeby nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jak również dużej konkurencyjności w sektorze szkół wyższych i konieczności dbania o bezpieczeństwo w każdym obszarze funkcjonowanie. To wszystko sprawia, że konieczne staje się wdrożenie zintegrowanych systemów informatycznych, wspierających działanie uczelni, takich, jak ERP.

Zintegrowane zarządzanie nowoczesną uczelnią

Współczesne uczelnie stają przed wyzwaniem poradzenia sobie na dość konkurencyjnym rynku. Z jednej strony, zabieganie o studentów, ułatwienie im kontaktu z władzami i załatwiania spraw administracyjnych, elektroniczny dostęp do materiałów dydaktycznych, zarządzanie danymi i informacjami online, współpraca z jednostkami zewnętrznymi. Z drugiej strony, geograficzne rozproszenie filii i wydziałów oraz potrzeby logistyczne, a także obszary finansowo-księgowe i kadrowe. Na każdej z tych płaszczyzn kluczowe jest również zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa – zwłaszcza, jeśli chodzi o elektronicznie przechowywane dane i informacje. 

Tak wielkowymiarowe potrzeby stawiają przed uczelniami wyzwanie dostosowania się do zmian technologicznych i wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych, które porządkują i ułatwiają na każdym etapie nie tylko pracę administracji i władz szkół wyższych, ale też pozwalają na wygodną komunikację na linii uczelnia – student.  

Comarch Smart Education Platform – nowoczesne rozwiązanie dla uczelni wyższych

Nowoczesnym, zintegrowanym systemem informatycznym, wspierającym kompleksowe zarządzanie uczelniami wyższymi w każdym z najważniejszych obszarów – takich, jak: procesy dydaktyczne, administracyjne, finansowe, kadrowe i logistyczne – jest Comarch Smart Education Platform – elastyczne narzędzie klasy ERP II.

Rozwiązanie Comach dedykowane uczelniom zbudowane jest modułowo, dzięki czemu w łatwy sposób można je rozbudowywać i konfigurować. Działa w oparciu o integrację baz danych, co pozwala na automatyzację przepływu raz wprowadzonej informacji między wieloma modułami i daje dużą oszczędność czasu. Wśród dostępnych modułów znajdują się:

  • moduł rekrutacja: wspiera procesy rekrutacyjne – od tradycyjnej rejestracji kandydatów na postawie danych z papierowej dokumentacji, aż po rejestrację internetową. Pozwala zarządzać wieloma naborami na wiele kierunków i specjalności jednocześnie, również w obrębie aplikacji tego samego kandydata;
  • moduł dydaktyka: wspiera proces planowania i rozliczania zajęć dydaktycznych, łącznie z wynagrodzeniami, umowami i czasem pracy; 
  • moduł dziekanat: wspiera pracę dziekanatu m.in. poprzez elektroniczny obieg dokumentów, ewidencję ubezpieczeń, badań okresowych, a nawet kontrolę rozrachunków i wyników nauczania;
  • moduł stypendia: wspiera proces wnioskowania o stypendia, automatycznej weryfikacji wniosków, sporządzania list wypłat oraz zlecania przelewów, obsługi decyzji oraz odwołań;
  • moduł sprawy: wspiera studentów w komunikowaniu się z administracją uczelni. Pozwala śledzić status realizacji spraw studenckich przez dziekanat, sekretariat i inne działy, zarządzać dokumentacją oraz mieć wgląd w historię załatwianych spraw; 
  • moduł czesne: wspiera proces obsługi wpłat czesnego, wystawiania potrzebnej dokumentacji (np. faktur), przeprowadzania transakcji wielowalutowych, a nawet generowania raportów opłat;
  • moduł praktyka: wspiera proces obsługi i wsparcia praktyk studenckich podczas ich realizacji. Umożliwia składanie wniosków, prowadzenie elektronicznego dziennika praktyk i rozliczania praktyk.

Więcej na temat zaawansowanego technologicznie i funkcjonalnie systemu ERP dla uczelni z sektora publicznego i prywatnego od Comarch można przeczytać na stronie https://egeria.comarch.pl/uczelnie/. Nad jego rozwojem i optymalizacją pracuje zespół specjalistów z wieloletnim doświadczeniem i ogromną wiedzą, którzy dbają o to, by elastycznie dostosowywał się do potrzeb szkół wyższych, zmian technologicznych oraz społecznych. To sprawia, że inwestycja w Comarch Smart Education Platform nie tylko porządkuje i ułatwia codzienną pracę, ale też zwraca się wielokrotnie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here