Leasing samochodu to aktualnie najczęściej wybierana forma nabywania pojazdów przez przedsiębiorców. Coraz większe zainteresowanie leasingiem wynika głównie z faktu, iż jest on korzystny podatkowo, a także łatwiejszy w uzyskaniu niż kredyt na samochód.

     Leasing pozwala na zmniejszenie podstawy opodatkowania, co jest jednym z głównych powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na taką formę finansowania samochodu. Z leasingu mogą korzystać firmy, które nie posiadają specjalnych zabezpieczeń. O leasing mogę starać się firmy z minimum 3-miesięcznym stażem na rynku. Zabezpieczeniem leasingu jest przeważnie wynajmowany przedmiot, który jest odbierany, jeśli nie są opłacane raty. W przypadku kredytu przedsiębiorca musi wykazać, że będzie w stanie spłacić zaciągnięte zobowiązanie. Niespłacanie rat kredytu wiąże się z uruchomieniem procedury windykacyjnej. Zakup samochodu na kredy wiąże się także z koniecznością uiszczenia odpowiedniego wkładu własnego.

     Oprocentowanie kredytu jest przeważnie wyższe niż koszty leasingu. W przypadku leasingu przedsiębiorca nie musi angażować środków finansowych, które może przeznaczyć na rozwój przedsiębiorstwa. Dlatego też na taką formę decydują się małe, jak i duże przedsiębiorstwa. Warto także wspomnieć, że leasing może być zawarty także na osobę fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Jak ubiegać się o leasing samochodu?
     W przypadku ubiegania się o leasing należy w wiarygodny sposób przedstawić firmie, w której ubiegamy się  o finansowanie, takie informacje jak: okres funkcjonowania podmiotu na rynku, brak zadłużenia wobec skarbu Państwa (ZUS i US), a także określenie czy będziemy w stanie spłacać raty leasingowe według zawartej umowy. W przypadku tego ostatniego należy przedstawić informacje o osiąganych przychodach przez firmę. Firma udzielająca nam finansowania sprawdza także naszą historię w BIK-u czy Krajowym rejestrze długów. W przypadku leasingów nie jest istotny zysk, jaki osiąga firma, a przychód, jaki generuje. Zdolność kredytowa sprawdzana przedsiębiorcy jest m.in. poprzez analizę wyników finansowych firmy, jego pozycji rynkowej, doświadczenia czy historii współpracy z innymi podmiotami. Lista potrzebnych dokumentów do zawarcia umowy jest uzależniona od rodzaju leasingu, a także wartości przedmiotu.

     Leasing udzielony może być na podstawie metody uproszczonej oraz standardowej. Ze względu na wybraną formę ustalane są odmienne wymogi formalne, które mogą odbiegać od standardowych. W przypadku procedury uproszczonej nie jest wymagana pełna dokumentacja, a jedynie: wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenia o numerze REGON i NIP, oświadczenia o wysokości osiąganego dochodu oraz zaświadczenia z ZUS. W przypadku procedury standardowej przedsiębiorca powinien dostarczyć m.in. dokumenty rejestrowe firmy, kserokopię dowodu osobistego, numer REGON, NIP, deklaracje PIT i CIT dokumentujące dochód za ostanie 12 miesięcy oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości wobec budżetu. W przypadku firm, które osiągają stałe dochody, uzyskanie leasingu jest szybkie i wygodne.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here