Mając męża albo żonę, można rozliczyć się z dochodów za rok podatkowy wspólnie. Z takiego ułatwienia korzysta wielu małżonków. Polega to na tym, że dwoje osób składa jeden druk PIT. Jednak nie we wszystkich przypadkach takie wyjście jest możliwe.

Wspólne rozliczenie – kiedy jest korzystne?

Kiedy rozliczanie się wspólnie z małżonkiem ma sens? Kiedy przynosi jakieś korzyści. Tak dzieje się w przypadku, kiedy:

• jedno z małżonków zarabia na tyle dużo, że przychody, które osiąga, doprowadziłyby do wejścia na wyższą stawkę podatku, czyli zamiast 18% – 32%,

• jeśli małżonkowie we dwoje zarabiają tyle, że po odjęciu ulg podatek może wynieść tyle samo, co gdyby rozliczali się osobno,

• kiedy jedna osoba nie zarabia, a druga zarabia co najmniej 171 tys. zł. Dzieki temu wspólnie zapłacą podatek mniejszy o ponad 12 tys. zł.

Wspólne rozliczenie krok po kroku

Małżonkowie, którzy chcą się wspólnie rozliczyć, powinni:

• osobno policzyć straty, koszty uzyskania przychodów, składki ZUS i ulgi odliczane od dochodu,

• zsumować czyste podstawy opodatkowania i wynik podzielić przez dwa,

• od uzyskanej kwoty oblicza się podatek, stosując właściwą kwotę zmniejszającą podatek, a wynik trzeba pomnożyć razy dwa,

• od powstałej kwoty odlicza się ulgi właściwe dla każdego z małżonków,

• na formularzu podpisuje się jeden małżonek.

Warunki rozliczenia z małżonkiem

Aby można było rozliczyć się wspólnie z mężem czy żoną, potrzeba spełniać pewne warunki.

Pierwsza ważna sprawa to ta, że przez cały ostatni rok powinno się pozostawać w tradycyjnej wspólności majątkowej. Jeśli nie było wspólności majątkowej nawet przez krótki czas ostatniego roku rozliczeniowego (np. para wzięła dopiero ślub albo zmieniła ustrój majątkowy w ciągu roku), wówczas nie można rozliczyć się wspólnie. Wspólnie mogą się jednak rozliczyć ci małżonkowie, którzy mają współwłasność majątkową.

Druga sprawa, o jaką należy zadbać, to złożenie pisemnego oświadczenia, że zeszły rok będzie opodatkowany wspólnie. Chodzi po prostu o to, aby wypełniając odpowiednie PITy w 2019 roku, zaznaczyć pole, w którym określa się rodzaj rozliczenia. To wystarczy. Żadne dodatkowe oświadczenie nie jest potrzebne – to na druku PIT jest wiążące.

Jeśli jeden z małżonków nie wskaże w formularzu od razu, że będzie rozliczał się z drugą osobą, ma jeszcze na to czas. Może to zrobić najpóźniej w ostatnim dniu składania wniosków. Jeśli jednak tego nie zrobi w terminie, wówczas nie będzie miał już takiej możliwości. Nie ma możliwości uzupełnienia tej informacji, jeśli rozliczenie zostało przekazane do korekty. Jest inna możliwość – oświadczenie można złożyć za pomocą deklaracji korygującej, jeśli wcześniej zostało zapomniane, a do rozliczenia już doszło.

Kolejny warunek, jaki musi być spełniony, aby można było rozliczyć się wspólnie, to pozostawanie przez cały rok w związku małżeńskim. Jeśli w trakcie trwania roku rozliczeniowego doszło do rozwodu, zamyka to drogę do wspólnego rozliczenia. Czym innym jednak jest separacja. W przypadku separacji faktycznej małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie. A w przypadku separacji orzeczonej przez sąd nie mogą, ponieważ automatycznie zachodzi rozdzielność majątkowa.

[Głosów:1    Średnia:3/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here