Wyjazdy służbowe to powszechna praktyka w wielu przedsiębiorstwach. Są one chlebem powszednim na przykład dla przedstawicieli handlowych. Delegacja pracownika powinna się odbywać według zasad określonych w kodeksie pracy. Niestety, w nie zawsze wszystkie przepisy prawa pracy są respektowane w przypadku wysłania pracownika w delegację. Bez trudu można wymienić kilka podstawowych błędów.

Pracownicy delegowani mają często trudności z prawidłowym rozliczeniem kosztów delegacji. Wszystkie wydatki w takiej sytuacji należy szczegółowo dokumentować, zbierać paragony, gromadzić faktury. Bez tych dokumentów rozliczenie się z delegacji pracownika będzie praktycznie niemożliwe.

Niejasność budzi też kwestia rozróżnienia pojęcia oddelegowania i podróży służbowej. Oddelegowanie ma miejsce w momencie, gdy pracownik jest wysyłany na dłuższy czas przez pracodawcę do wykonywania swoich obowiązków zawodowych do miejsca, które nie jest wymienione w umowie jako miejsce wykonywania pracy. Oddelegowanie powinno być potwierdzone stosownym aneksem do umowy.
Po pojęciem podróży służbowej należy rozumieć wyjazd w celach zawodowych poza miejscowość, w której na co dzień wykonuje on swoje obowiązki służbowe.

Każdemu pracownikowi wysyłanemu w delegację krajową lub zagraniczną należy pokryć koszty związane z delegacją. Szczegóły odnośnie delegacji znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

W kodeksie pracy znajdziemy również adnotację mówiącą, że pracodawca nie należący do sfery budżetowej ma pewną swobodę odnośnie zasad rozliczania należności za podróż służbową.Należności te nie mogą być niższe niż należności przysługujące pracownikom sfery budżetowej.

Pracodawca na każdy dzień delegacji przyznaje pracownikowi środki finansowe przeznaczone na wydatki. Nazywane są one dietami. Dieta nie będzie przysługiwać pracownikowi, któremu zapewniono całodzienne i bezpłatne wyżywienie, czyli co najmniej trzy posiłki. Rozporządzenie Ministra Pracy jasno określa też zasady zwracania pracownikowi kosztów noclegów. Taki pobyt zawsze obowiązkowo musi być udokumentowany rachunkiem lub fakturą.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here