Stan sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej jest trudny do oszacowania. Wszystko przez to, że usytuowana jest pod powierzchnią ziemi. Tradycyjne metody inspekcji nie znajdują tutaj zastosowania. W takim wypadku najlepszym rozwiązaniem są nowoczesne technologie.

Dlaczego dokonywanie okresowej kontroli stanu sieci wodociągowej jest konieczne?

Obowiązujące w Polsce wymogi prawne narzucają dokonywanie okresowych inspekcji systemów wodno-kanalizacyjnych. Nowo powstałe instalacje muszą być integrowane z dotychczasowymi podziemnymi sieciami. W tym zakresie istnieje obowiązek sporządzania specjalnych planów. Konieczne jest rozpoznanie oraz stworzenie opisów stanu technicznego poszczególnych instalacji. 

Osoby, które są odpowiedzialne za dokonywanie przeglądów oraz oceny stanu technicznego sieci wodociągowych muszą poradzić sobie z ograniczonym dostępem do rur znajdujących się pod ziemią. Diagnoza awarii oraz ocena  technicznego stanu mogą stać się wtedy prawdziwym wyzwaniem. 

Pierwszym krokiem, aby uniknąć problemów podczas kontroli, jest sprawdzenie jakości wykonania instalacji przy odbiorze. Prawidłowe wykonanie sieci wodociągowej znacznie obniża ryzyko wystąpienia awarii. Przed oddaniem instalacji do użytku konieczne jest sprawdzenie szczelności oraz zabezpieczeń antykorozyjnych. Rury, które zostały wykonane z tworzyw sztucznych, mogą ulec pęknięciu lub deformacji na skutek nacisku kamieni oraz innych przedmiotów. Jeżeli rury zostały wykonane z termoplastów niebezpieczeństwo, mogą stanowić ścieki o podwyższonej temperaturze. Zagrożeniem dla sieci wodociągowej mogą być również różne deformacje terenu. Grozi to rozszczelnieniem systemu oraz uszkodzeniami mechanicznymi rur. 

W jaki sposób i jak często dokonywać przeglądu sieci wodociągowej?

Podstawową metodą dokonywania  kontroli oraz oceny stanu technicznego sieci wodociągowej jest inspekcja wzrokowa. Taki rodzaj kontroli można podzielić na pośredni i bezpośredni. Metoda bezpośrednia jest dość trudna do przeprowadzenia i wymaga specjalistycznego sprzętu. Kontrole pośrednie wymagają zaangażowania urządzeń optycznych. Obecnie dość popularnym rozwiązaniem są inspekcje wykorzystujące kamerę wideo. W przypadku użytkowych sieci wodociągowych bardzo dobrze sprawdza się metoda akustyczna. Wykorzystuje ona obecność fal dźwiękowych oraz opiera się na ich rejestracji i analizie. Często stosuje się również metody geofizyczne lub termowizyjne, które pozwalają na szybką kontrolę.

Częstotliwość przeprowadzanych kontroli określa prawo budowlane. Okresowa kontrola sieci wodociągowej zazwyczaj jest konieczna przynajmniej raz w roku. Częstotliwość jest zależna również od warunków przyłączenia do sieci miejskiej. Każdy właściciel lub zarządca ma obowiązek prowadzenia specjalnej książki obiektu budowlanego, gdzie znajduje się zapis wszystkich przeprowadzanych kontroli. Obowiązek ten jednak nie dotyczy właścicieli budynków jednorodzinnych oraz mieszkalnych.

Jakie elementy powinna objąć kontrola sieci wodociągowej?

Pełna kontrola sieci wodociągowej przeprowadzana raz w roku powinna objąć: 

  • ocenę stanu rur,
  • ocenę zabezpieczenia rur przed przemarznięciem,
  • ocenę stanu czystości rur, ewentualnej obecności osadów,
  • ocenę stanu technicznego pomp oraz agregatów. 

Przeprowadzanie kontroli sieci wodociągowej powinno zawsze odbywać się przy pomocy profesjonalnej ekipy. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że prace zostały wykonane dokładnie i z zachowaniem wszystkich koniecznych wytycznych.

Źródło: Elplastplus.pl

[Głosów:8    Średnia:2.4/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here