# Jaki stopień niepełnosprawności obniża PFRON?

## Wprowadzenie

W Polsce, osoby niepełnosprawne mają prawo do różnych form wsparcia i świadczeń. Jedną z instytucji, która zajmuje się tym obszarem, jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). PFRON oferuje różne rodzaje pomocy finansowej, w tym renty, zasiłki, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego i wiele innych. Jednakże, aby skorzystać z tych świadczeń, konieczne jest ustalenie stopnia niepełnosprawności. W tym artykule omówimy, jaki stopień niepełnosprawności obniża PFRON i jakie są kryteria oceny.

## Stopnie niepełnosprawności

W Polsce, stopnie niepełnosprawności są określane na podstawie przepisów zawartych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Istnieją cztery stopnie niepełnosprawności, które są następujące:

1. Stopień lekki (10-19% niepełnosprawności)
2. Stopień umiarkowany (20-39% niepełnosprawności)
3. Stopień znaczny (40-59% niepełnosprawności)
4. Stopień całkowity (powyżej 60% niepełnosprawności)

## Ocena stopnia niepełnosprawności

Aby ustalić stopień niepełnosprawności, osoba niepełnosprawna musi przejść przez proces oceny przeprowadzony przez zespół orzekający. Zespół ten składa się z lekarzy specjalistów, psychologów i innych ekspertów. Podczas oceny, zespół bada różne aspekty funkcjonowania osoby, takie jak zdolność do poruszania się, komunikacji, samodzielności w codziennych czynnościach i wiele innych. Na podstawie zebranych informacji, zespół dokonuje oceny i ustala stopień niepełnosprawności.

## PFRON a stopień niepełnosprawności

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje różne formy wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Jednakże, aby skorzystać z tych świadczeń, konieczne jest posiadanie odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. PFRON przyznaje świadczenia tylko osobom, które mają stopień umiarkowany, znaczny lub całkowity. Osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia finansowego od PFRON.

## Rodzaje wsparcia oferowanego przez PFRON

PFRON oferuje różne rodzaje wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Oto niektóre z nich:

1. Renta socjalna – to miesięczne świadczenie pieniężne, które ma na celu częściowe pokrycie kosztów utrzymania osoby niepełnosprawnej.
2. Zasiłek pielęgnacyjny – to świadczenie pieniężne, które przysługuje osobom niepełnosprawnym, które wymagają stałej opieki i pomocy innej osoby.
3. Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – PFRON może pokryć część kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, takiego jak wózek inwalidzki, protezy, aparaty słuchowe itp.
4. Dofinansowanie do nauki i szkolenia – PFRON może również udzielić wsparcia finansowego osobom niepełnosprawnym, które chcą podjąć naukę lub szkolenie w celu zdobycia nowych umiejętności zawodowych.

## Jak ubiegać się o wsparcie od PFRON?

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe od PFRON, osoba niepełnosprawna musi złożyć odpowiedni wniosek do właściwego oddziału PFRON. Wniosek powinien zawierać informacje dotyczące stopnia niepełnosprawności, rodzaju wsparcia, którego osoba potrzebuje, oraz dokumenty potwierdzające niepełnosprawność. Po złożeniu wniosku, zespół orzekający przeprowadza ocenę i podejmuje decyzję dotyczącą przyznania wsparcia.

## Podsumowanie

W Polsce, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oferuje różne formy wsparcia finansowego dla osób niepełnosprawnych. Aby skorzystać z tych świadczeń, konieczne jest posiadanie odpowiedniego stopnia niepełnosprawności. PFRON przyznaje wsparcie tylko osobom z umiarkowanym, znacznym lub całkowitym stopniem niepełnosprawności. Wsparcie to może obejmować rentę socjalną, zasiłek pielęgnacyjny, dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego oraz dofinansowanie do nauki i szkolenia. Aby ubiegać się o wsparcie od PFRON, osoba niepełnosprawna musi złożyć odpowiedni wniosek i przejść przez proces oceny przeprowadzony przez zespół orzekający.

Wezwanie do działania: Sprawdź, jaki stopień niepełnosprawności obniża PFRON i dowiedz się więcej na stronie: https://zosiaikevin.pl/.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here